Aktiviraj se! - za unapređenje društvene i političke participacije mladih u ruralnim zajednicama Kostolca i Smedereva

1.    Ko smo mi?

Nevladina organizacija „Društvo Rom Kostolac“ 
Naziv inicijative: „Aktiviraj se !“

2.    Šta tačno želimo?

Kroz naš projekat „Aktiviraj se“, organizujemo 5 edukativnih radionica, uključujući kulturno veče sa prikazom edukativnog filma i debatom, kako bismo motivisali mlade i omogućili im da steknu znanje i veštine potrebne za aktivno učešće u društvu. Naša namera je doprineti stvaranju aktivnije i inkluzivnije društvene sredine u kojoj će mladi imati glas i priliku za promene.

3.    Za šta se borimo?

Unaprediti društvenu i političku participaciju mladih u ruralnim zajednicama Kostolca i Smedereva, doprinoseći tako razvoju aktivnijeg i inkluzivnijeg društva. 

S obzirom na to da se u našim zajednicama u Kostolcu i Smederevu, suočavamo sa ozbiljnim problemom nedostatka aktivizma i političke i društvene participacije mladih, kroz edukativne radionice sa mladima koje imaju za cilj edukaciju i samo motivisanje učesnika da se uljuče u aktivizam, postanu aktivni gradjani i preuzmu inicijativu, želimo da promenimo tu situaciju sa mladima u našim sredinama i stvorimo inklizivnije društvo.

Подржи иницијативу

САЗНАЈТЕ ПРВИ!

Уколико желите да уштедите своје време и да увек будете правовремено информисани о инцијативама, пријавите се на мејлинг листу.

Message sent.