Смеће у вреће - Враново без дивљих депонија!

Ову иницијативу потписују грађани који подржавају удружење КУД Враново у борби за уклањање дивљих депонија и успостављање комуналне инфрастуктуре у Вранову.

Ово је заједничка иницијатива активистичког удружења КУД Враново и мештана села Вранова који желе да се системски реши проблем дивљих депонија у њиховом окружењу.
Село Враново се налази на десетак километара од Смедерева, на раскрсници друмског и железничког саобраћаја и поседује сву инфраструктуру потребну за нормално животно, социјално, здравствено и економско  функционисање житеља села. Може се рећи, дакле, да се село налази у урбаној зони, а на основу података Републичког завода за статистику Србије, Враново је на попису становништва из 2011. године имало 2690 становника.
Међутим, поред свега тога, у Вранову још увек нису решена елементарна комунална питања – у селу немамо:
1. контејнере за одлагање смећа,
2. корпе за смеће;
3. није регулисан ни систем одношења постојећег смећа на регионалну депонију у Панчеву.
    Ово за последицу има стварање и ширење све већег броја дивљих депонија, како у самом месту тако и у атару села. Број дивљих депонија већ има толики обим да опасно прети да угрози здравље људи и загади стотине хектара плодног земљишта и водотокове у атару села, што повећава и ризике обољевања дивљих животиња и нарушувања равнотеже целокупног екосистема.
    У Закону о комуналним делатностима, у члану 2, поред дефинисиања свих облика комуналних делатности (“управљање комуналним отпадом” – члан 2, став 4), између осталог стоји да је “јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности, континуитета, као и надзор над вршењем…” свих облика комуналних делатности које су дефинисане овим чланом.
У конкретном случају села Вранова, у наведеном ставу Закона о комуналним делатностима, који се односи на управљање комуналним отпадом, исти није спроведен, 
Такође, а према резултатима Студије – Закључци спроведене анализе праксе јавне политике управљања отпадом у Смедереву, коју је спровела локална организација Про.Ток21 стоји да “Смедерево не поседује Локални план управљања отпадом” (последњи усвојен од Скупштине града 2010. год), нити регионални план управљања отпадом.
Овом иницијативом захтевамо да се, кроз процесе усвајања Локалног програма управљања отпадом, који би обухватао и сеоске средине наше Општине, што хитније приступи решавању проблема дивљих депонија на територији села Вранова. Једини модел одрживог решења подразумевао би санацију свих дивљих депонија на територији села и ближе околине, затим постављање одговарајућег броја контејнера и канти за смеће, као и увођење комуналне услуге изношења смећа. 
Сматрамо да је у интересу не само становника Вранова већ и целог града Смедерева да се што пре нађе решење за овај проблем, а решење би даље могло послужити и као модел за решавање истог проблема и у околним селима.
 

Подржи иницијативу

САЗНАЈТЕ ПРВИ!

Уколико желите да уштедите своје време и да увек будете правовремено информисани о инцијативама, пријавите се на мејлинг листу.

Message sent.