Успешна активистичка прича - Кличевачки идол

Село Кличевац се налази у близини површинског рудника угља и термоелектране „Дрмно“ и немају адекватну воду за пиће. Наиме, пумпањем воде око површинског копа за вађење угља, појединачни бунари, а пресуше и бушотине у селу Кличевац. Од тада се мештани Кличевца снабдевају пијаћом водом са оближњег водовирка „Кусатак“. На име штете, АД ЕПС изградио је водовод у Кличевцу. Иако су добили водовод, мештани села нису добили воду за пиће, већ само техничку јер АД ЕПС нема стручно особље за управљање и одржавање система водоснабдевања.

Већ 10 година становници села Кличевац се пијаћом водом снабдевају са једног извора. Подручје око извора није било уређено, тешко му је прићи, а и под претњом је механичког загађења од околних клизишта.

Удружење Кличевачки идол је, уз менторску и финансијску подршку активистичког центра ГРАД, покренуло читаву заједницу да се проблем с пијаћом водом реши. 

Током октобра и новембра, окупили су се мештани Кличевца са заједничким циљем да уреде постојећи извор воде Кусатак, а истог дана регулисан је ток потока који пролази поред извора и терен за надстрешницу је поравнан, а уређен је и прилаз извору. Затим, поставили су четири бетонска стуба, напунили их бетоном и ојачали бетонским гвожђем. Све ове радње су биле укључене
различитих грађана и допринели да се о овој теми прича у селу и да постане значајна
тема, а у самим акцијама је учествовало преко тридесет људи.

Ови активисти су покренули читаву заједницу да среде једини доступни извор пијаће воде за око 1300 мештана Кличевца. Међутим, свесни су да се проблем с овом основном људском потребом не може решити само уређењем извора, већ - системски, а наредне активности удружења Кличевачки идол биће усмерене управо на то.
 

САЗНАЈТЕ ПРВИ!

Уколико желите да уштедите своје време и да увек будете правовремено информисани о инцијативама, пријавите се на мејлинг листу.

Message sent.